Tôi không thể hình dung được thứ âm nhạc không thể hiện bất cứ...

Tôi không thể hình dung được thứ âm nhạc không thể hiện bất cứ thứ gì.
-
I cannot conceive of music that expresses absolutely nothing.
"Tôi không thể hình dung được thứ âm nhạc không thể hiện bất cứ thứ gì. - I cannot conceive of music that expresses absolutely nothing."
Danh ngôn Nghệ Thuật Bela Bartok
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận