Tình yêu thương trao cái đẹp cho mọi thứ nó chạm vào Love gives...

Tình yêu thương trao cái đẹp cho mọi thứ nó chạm vào.
Love gives beauty to everything it touches.
"Tình yêu thương trao cái đẹp cho mọi thứ nó chạm vào. Love gives beauty to everything it touches."
Danh ngôn về yêu thương Rabindranath Tagore
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận