Tình bạn mà không có sự tương hỗ thì không phải là tình bạn...

Tình bạn mà không có sự tương hỗ thì không phải là tình bạn.
"Tình bạn mà không có sự tương hỗ thì không phải là tình bạn."
Danh ngôn tình bạn Tục ngữ Phần Lan
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận