Tiền vốn không hiếm Tầm nhìn mới hiếm Capital isn t scarce Vision is...

Tiền vốn không hiếm. Tầm nhìn mới hiếm.
Capital isn’t scarce. Vision is.
"Tiền vốn không hiếm. Tầm nhìn mới hiếm. Capital isn’t scarce. Vision is."
Danh ngôn kinh doanh Sam Walton
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận