Thời gian là ông thầy vĩ đại nó đàn xếp êm thấm mọi việc...

Thời gian là ông thầy vĩ đại, nó đàn xếp êm thấm mọi việc.
"Thời gian là ông thầy vĩ đại, nó đàn xếp êm thấm mọi việc."
Danh ngôn thời gian Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận