Thà hôn em một lần rồi chịu tát còn hơn cả đời nhìn thằng...

Thà hôn em một lần rồi chịu tát còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em.
"Thà hôn em một lần rồi chịu tát còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận