Ta yêu ta mặc dù những lỗi lầm của ta và ta cũng phải...

Ta yêu ta mặc dù những lỗi lầm của ta, và ta cũng phải yêu bạn ta như vậy.
"Ta yêu ta mặc dù những lỗi lầm của ta, và ta cũng phải yêu bạn ta như vậy."
Danh ngôn tình bạn Ngạn ngữ Pháp
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận