Sự nhã nhặn chỉ là lớp vỏ ngoài mỏng manh của tính ích kỷ...

Sự nhã nhặn chỉ là lớp vỏ ngoài mỏng manh của tính ích kỷ chung.
-
Courtesy is only a thin veneer on the general selfishness.
"Sự nhã nhặn chỉ là lớp vỏ ngoài mỏng manh của tính ích kỷ chung. - Courtesy is only a thin veneer on the general selfishness."
Danh ngôn tính cách Balzac
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận