Phụ nữ có thể ngã khi người đàn ông không có sức mạnh Women...

Phụ nữ có thể ngã khi người đàn ông không có sức mạnh.
-
Women may fall when there’s no strength in men.
"Phụ nữ có thể ngã khi người đàn ông không có sức mạnh. - Women may fall when there’s no strength in men."
Danh ngôn phụ nữ William Shakespeare
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận