Phòng ốc thế nào không quan trọng quan trọng là cuộc đời bạn sống...

Phòng ốc thế nào không quan trọng, quan trọng là cuộc đời bạn sống trong đó.
It's not the rooms, it's the life you live in them.
"Phòng ốc thế nào không quan trọng, quan trọng là cuộc đời bạn sống trong đó. It's not the rooms, it's the life you live in them."
Danh ngôn cuộc sống Coco Chanel
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận