Nợ nần biến người ta thành……con nợ !

Nợ nần biến người ta thành……con nợ !
"Nợ nần biến người ta thành……con nợ !"
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận