Nhiều nỗi bất hạnh nảy sinh trên thế gian vì sự hoang mang và...

Nhiều nỗi bất hạnh nảy sinh trên thế gian vì sự hoang mang và những điều không được nói ra.
-
Much unhappiness has come into the world because of bewilderment and things left unsaid.
"Nhiều nỗi bất hạnh nảy sinh trên thế gian vì sự hoang mang và những điều không được nói ra. - Much unhappiness has come into the world because of bewilderment and things left unsaid."
Danh ngôn hạnh phúc Albert Camus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận