Người khoe khoang vợ và ví tiền quá thường xuyên có nguy cơ phải...

Người khoe khoang vợ và ví tiền quá thường xuyên có nguy cơ phải đem cho mượn cả hai.
-
He that displays too often his wife and his wallet is in danger of having both of them borrowed.
"Người khoe khoang vợ và ví tiền quá thường xuyên có nguy cơ phải đem cho mượn cả hai. - He that displays too often his wife and his wallet is in danger of having both of them borrowed."
Danh ngôn hài hước Benjamin Franklin
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận