Người đi một mình có thể bắt đầu ngày hôm nay nhưng đi cùng...

Người đi một mình có thể bắt đầu ngày hôm nay; nhưng đi cùng người khác thì phải đợi đến khi người kia sẵn sàng.
-
The man who goes alone can start today; but he who travels with another must wait till that other is ready.
"Người đi một mình có thể bắt đầu ngày hôm nay; nhưng đi cùng người khác thì phải đợi đến khi người kia sẵn sàng. - The man who goes alone can start today; but he who travels with another must wait till that other is ready."
Danh ngôn công việc Henry David Thoreau
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận