Nếu muốn vươn lên đến đỉnh, hãy bắt đầu từ dưới đáy. Publilius Syrus

Nếu muốn vươn lên đến đỉnh, hãy bắt đầu từ dưới đáy.
 Publilius Syrus
"Nếu muốn vươn lên đến đỉnh, hãy bắt đầu từ dưới đáy. Publilius Syrus"
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận