Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về tắm gội với xà bông...

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về tắm gội với xà bông

Tình thù ngày cũ bây đi mất

Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng
"Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về tắm gội với xà bông Tình thù ngày cũ bây đi mất Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng"
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận