Năng lực của mỗi người có thể gia tăng hoặc mạnh mẽ hơn nhờ...

Năng lực của mỗi người có thể gia tăng hoặc mạnh mẽ hơn nhờ văn hóa.
-
Every man's ability may be strengthened or increased by culture.
"Năng lực của mỗi người có thể gia tăng hoặc mạnh mẽ hơn nhờ văn hóa. - Every man's ability may be strengthened or increased by culture."
Danh ngôn văn hóa John Abbott
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận