Một nụ cười ấm áp là thứ ngôn ngữ chung của lòng tốt A...

Một nụ cười ấm áp là thứ ngôn ngữ chung của lòng tốt.
-
A warm smile is the universal language of kindness.
"Một nụ cười ấm áp là thứ ngôn ngữ chung của lòng tốt. - A warm smile is the universal language of kindness."
Danh ngôn tâm hồn William Arthur Ward
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận