Một người phụ nữ toàn diện Sáng diện trưa diện chiều diện tối diện...

Một người phụ nữ toàn diện: Sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện.
"Một người phụ nữ toàn diện: Sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận