Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. 每一种创伤,都是一种成熟。

Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.
每一种创伤,都是一种成熟。
"Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. 每一种创伤,都是一种成熟。"
Danh ngôn cuộc sống Phật học Trung Hoa
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận