Miếng ăn càng to càng dễ bị nghẹn.

Miếng ăn càng to càng dễ bị nghẹn.
"Miếng ăn càng to càng dễ bị nghẹn."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Ả rập
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận