Mê say một người thì dễ . Yêu người đó mới khó Marcel Ayme

Mê say một người thì dễ . Yêu người đó mới khó
 Marcel Ayme
"Mê say một người thì dễ . Yêu người đó mới khó Marcel Ayme"
Ngạn ngữ về tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận