Không gì đứng vững được trước sự công phá của tiếng cười Against the...

Không gì đứng vững được trước sự công phá của tiếng cười.
-
Against the assault of laughter nothing can stand.
"Không gì đứng vững được trước sự công phá của tiếng cười. - Against the assault of laughter nothing can stand."
Danh ngôn hạnh phúc Mark Twain
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận