Khối đá granit nằm cản đường kẻ yếu trở thành viên đá lót đường...

Khối đá granit nằm cản đường kẻ yếu, trở thành viên đá lót đường trên con đường của kẻ mạnh.
-
The block of granite which was an obstacle in the pathway of the weak, became a stepping-stone in the pathway of the strong.
"Khối đá granit nằm cản đường kẻ yếu, trở thành viên đá lót đường trên con đường của kẻ mạnh. - The block of granite which was an obstacle in the pathway of the weak, became a stepping-stone in the pathway of the strong."
Danh ngôn công việc Thomas Carlyle
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận