Khi nói ít đi, bạn sẽ nghe thấy nhiều hơn.

Khi nói ít đi, bạn sẽ nghe thấy nhiều hơn.
"Khi nói ít đi, bạn sẽ nghe thấy nhiều hơn."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Nga

Thêm nội dung

Xem thêm >