Khi người ta trẻ người ta còn dư dả những niềm tin trong lành...

Khi người ta trẻ, người ta còn dư dả những niềm tin trong lành nhất để trao đi và nhận lại yêu thương.
"Khi người ta trẻ, người ta còn dư dả những niềm tin trong lành nhất để trao đi và nhận lại yêu thương."
Danh ngôn về yêu thương Ngày trôi về phía cũ. - Anh Khang
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận