Khả năng sử dụng đầu óc mang lại sự khác biệt giữa chúng ta...

Khả năng sử dụng đầu óc mang lại sự khác biệt giữa chúng ta với tất cả những dạng sống khác.
"Khả năng sử dụng đầu óc mang lại sự khác biệt giữa chúng ta với tất cả những dạng sống khác."
Châm ngôn cho ngày mới
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận