Kẻ chế nhạo người khác không bao giờ để ý đến cái xấu của...

Kẻ chế nhạo người khác không bao giờ để ý đến cái xấu của mình.
"Kẻ chế nhạo người khác không bao giờ để ý đến cái xấu của mình."
Danh ngôn tính cách Tục ngữ Việt Nam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận