Ít ai thấy sự tài giỏi ở người đã xúc phạm mình Few people...

Ít ai thấy sự tài giỏi ở người đã xúc phạm mình.
-
Few people can see genius in someone who has offended them.
"Ít ai thấy sự tài giỏi ở người đã xúc phạm mình. - Few people can see genius in someone who has offended them."
Danh ngôn tính cách Robertson Davies
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận