Hội chùa Thầy có hang Cắc Cớ Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy...

Hội chùa Thầy  có hang Cắc Cớ ,
  Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy.
"Hội chùa Thầy có hang Cắc Cớ , Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận