Hãy yêu cuộc sống của mình yêu từng chi tiết Be in love with...

Hãy yêu cuộc sống của mình, yêu từng chi tiết.
Be in love with your life, every detail of it.
"Hãy yêu cuộc sống của mình, yêu từng chi tiết. Be in love with your life, every detail of it."
Danh ngôn cuộc sống Jack Kerouac
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận