Hạnh phúc của xã hội là kết thúc của sự cai trị The happiness...

Hạnh phúc của xã hội là kết thúc của sự cai trị.
-
The happiness of society is the end of government.
"Hạnh phúc của xã hội là kết thúc của sự cai trị. - The happiness of society is the end of government."
Danh ngôn hạnh phúc John Adams
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận