Gánh nặng được mang một cách vui vẻ sẽ trở nên nhẹ nhàng.

Gánh nặng được mang một cách vui vẻ sẽ trở nên nhẹ nhàng.
"Gánh nặng được mang một cách vui vẻ sẽ trở nên nhẹ nhàng."
Danh ngôn công việc Ovid
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận