Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.
"Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học."
Danh ngôn giáo dục Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận