Đừng mong đích đến sẽ thay đổi nếu như bạn không thay đổi con...

Đừng mong đích đến sẽ thay đổi nếu như bạn không thay đổi con đường.
"Đừng mong đích đến sẽ thay đổi nếu như bạn không thay đổi con đường."
Danh ngôn sự nghiệp Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận