Đàn ông là mãnh lực hành động đàn bà là mãnh lực thu hút...

Đàn ông là mãnh lực hành động, đàn bà là mãnh lực thu hút.
"Đàn ông là mãnh lực hành động, đàn bà là mãnh lực thu hút."
Danh ngôn đàn ông Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận