Cung cấp những phương thức để đi tìm tri thức đó là lợi ích...

Cung cấp những phương thức để đi tìm tri thức, đó là lợi ích lớn nhất có thể trao cho loài người. Nó kéo dài cuộc sống và mở rộng phạm vi tồn tại.
-
To furnish the means of acquiring knowledge is ... the greatest benefit that can be conferred upon mankind. It prolongs life itself and enlarges the sphere of existence.
"Cung cấp những phương thức để đi tìm tri thức, đó là lợi ích lớn nhất có thể trao cho loài người. Nó kéo dài cuộc sống và mở rộng phạm vi tồn tại. - To furnish the means of acquiring knowledge is ... the greatest benefit that can be conferred upon mankind. It prolongs life itself and enlarges the sphere of existence."
Danh Ngôn trí tuệ John Quincy Adams
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận