Còn gì đẹp hơn một người phụ nữ già nua trở nên thông thái...

Còn gì đẹp hơn một người phụ nữ già nua trở nên thông thái cùng tuổi tác? Mỗi tuổi đều có thể khiến ta say mê, miễn là ta sống trong nó.
-
What could be more beautiful than a dear old lady growing wise with age? Every age can be enchanting, provided you live within it.
"Còn gì đẹp hơn một người phụ nữ già nua trở nên thông thái cùng tuổi tác? Mỗi tuổi đều có thể khiến ta say mê, miễn là ta sống trong nó. - What could be more beautiful than a dear old lady growing wise with age? Every age can be enchanting, provided you live within it."
Danh ngôn phụ nữ Brigitte Bardot
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận