Con đường hạnh phúc có thể là con đường quên lãng La route du...

Con đường hạnh phúc có thể là con đường quên lãng.
-
La route du bonheur est peut-être la route de l'oubli
"Con đường hạnh phúc có thể là con đường quên lãng. - La route du bonheur est peut-être la route de l'oubli"
Danh ngôn hạnh phúc Yasmina Reza
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận