Có một người bạn khăng khít còn hơn là một người anh em ruột...

Có một người bạn khăng khít còn hơn là một người anh em ruột.
"Có một người bạn khăng khít còn hơn là một người anh em ruột."
Danh ngôn tình bạn Ngạn ngữ Pháp
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận