Có con mà gả chồng gần Có bát canh cần nó cũng mang cho...

Có con mà gả chồng gần, 
  Có bát canh cần nó cũng mang cho.  
  Hoài con mà gả chồng xa,  
  Trước là mất giỗ, sau là mất con.
"Có con mà gả chồng gần, Có bát canh cần nó cũng mang cho. Hoài con mà gả chồng xa, Trước là mất giỗ, sau là mất con."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận