Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của...

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết.
-
Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.
"Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. - Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write."
Danh ngôn khoa học John Adams
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận