Chính chuyên lấy được chín chồng Vo viên bỏ lọ gánh gồng đi chơi...

Chính chuyên lấy được chín chồng, 
  Vo viên bỏ lọ gánh gồng đi chơi. 
   Giữa đường quang đứt lọ rơi, 
  Bò ra lổm ngổm chín nơi chín chồng.
"Chính chuyên lấy được chín chồng, Vo viên bỏ lọ gánh gồng đi chơi. Giữa đường quang đứt lọ rơi, Bò ra lổm ngổm chín nơi chín chồng."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận