Chim mía Ba La Cá bống sông Trà Kẹo gương Thu Xà Mạch nha...

Chim mía Ba La , 
  Cá bống sông Trà , 
  Kẹo gương  Thu Xà , 
  Mạch nha  Thi Phổ .
"Chim mía Ba La , Cá bống sông Trà , Kẹo gương Thu Xà , Mạch nha Thi Phổ ."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận