Cách duy nhất để đạt được điều tốt từ một cuộc tranh cãi là...

Cách duy nhất để đạt được điều tốt từ một cuộc tranh cãi là tránh nó.
-
The only way to get the best of an argument is to avoid it.
"Cách duy nhất để đạt được điều tốt từ một cuộc tranh cãi là tránh nó. - The only way to get the best of an argument is to avoid it."
Danh ngôn công việc Dale Carnegie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận