Bao giờ cá lý hóa long Đền ơn cha mẹ ẵm bồng xưa nay...

Bao giờ cá lý hóa long, 
  Đền ơn cha mẹ ẵm bồng xưa nay.
"Bao giờ cá lý hóa long, Đền ơn cha mẹ ẵm bồng xưa nay."
Tục ngữ ca dao về gia đình
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận