Anh về Bình Định chi lâu Chiều chiều em đứng vườn dâu ngó chừng...

Anh về Bình Định  chi lâu, 
  Chiều chiều em đứng vườn dâu ngó chừng. 
  Hai hàng nước mắt rưng rưng, 
  Chàng xa, thiếp cách, giậm chân kêu trời!
"Anh về Bình Định chi lâu, Chiều chiều em đứng vườn dâu ngó chừng. Hai hàng nước mắt rưng rưng, Chàng xa, thiếp cách, giậm chân kêu trời!"
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận