Anh hùng không can đảm hơn người bình thường anh ta chỉ can đảm...

Anh hùng không can đảm hơn người bình thường, anh ta chỉ can đảm lâu hơn năm phút.
-
A hero is no braver than an ordinary man, but he is brave five minutes longer.
"Anh hùng không can đảm hơn người bình thường, anh ta chỉ can đảm lâu hơn năm phút. - A hero is no braver than an ordinary man, but he is brave five minutes longer."
Danh ngôn tính cách Ralph Waldo Emerson
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận