Ai đó phải chết để phần còn lại chúng ta trân trọng giá trị...

Ai đó phải chết để phần còn lại chúng ta trân trọng giá trị cuộc sống hơn.
Someone has to die in order that the rest of us should value life more.
"Ai đó phải chết để phần còn lại chúng ta trân trọng giá trị cuộc sống hơn. Someone has to die in order that the rest of us should value life more."
Danh ngôn cuộc sống Virginia Woolf
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận