1 canh 2 canh lại 3 canh Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành...

1 canh 2 canh lại 3 canh
 Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành
 Canh 4 canh 5 vừa chợp mắt
 Bà xã đã gọi : “dậy đi anh”
"1 canh 2 canh lại 3 canh Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành Canh 4 canh 5 vừa chợp mắt Bà xã đã gọi : “dậy đi anh”"
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận